payday loans
levitra

Основно проблемите със соларните инсталации биват два вида:

1.Имате изградена целогодишна соларна система,която не функционира добре, ето какво можем да направим ние:

  • да подменим повредените частиEnergy 07
  • да отстраним грешките при първоначалното изграждане на инсталацията
  • да оптимизираме работата на соларната система.  

2.Имате изградена сезонна соларна система,която ви е била продадена като целогодишна соларна система, ето какво можем да направим ние:

  • да демонтираме системата
  • да изградим новата кутия на колектора
  • да изработим „сърцето“ на инсталацията
  • да монтираме новия колектор на покрива и при нужда да добавим допълнителен вакуумен колектор
  • да пуснем в експлоатация новата система
payday loans