payday loans
levitra

Изображение045-3Стъпка 1: ОГЛЕД

 • Посещаваме клиента на място.
  Запознаваме се с индивидуалните особености: брой консуматори; нужда от топла вода (сезонна натовареност,басейн); съществуващи бойлери
 • Изчисляваме нужното количество топла вода за денонощие.
 • Определяме посоката на покрива и наклона(най-добра посока юг,наклон 35 %)
 • Запознаваме се с начина на отопление и определяме вида на колекторите-вакуумни или плоски.
 • Търсим начин за опростяване на системата, което ще намали нейната стойност.
 • Избираме трасето, по което ще минат тръбите свързващи колектора с бойлера(търсим най-краткия път).
 • След като уточним всички детайли запознаваме клиентите с продуктите, с които работим и се спираме на избраният от тях вариант за изготвяне на оферта.

Забележка: Отделеното време за оглед е 30 лв. без ДДС  за град Варна.
След като поръчате сумата се приспада.

Стъпка 2: ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

 • Получавате офертата до 48 часа.
 • Отговаряме на допълнителни въпроси (ако има такива)

Стъпка 3: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Стъпка 4: МОНТАЖ

 • Ден първи:
  Доставка на соларното оборудване и подписване на приемо-предавателните документи.
 • Ден втори
  - поставяне на колекторите на определеното предварително за целта място
  - поставяне на тръбите свързващи колекторите с бойлера
  - подвързване на тръбите с колекторите
  - подвързване на бойлера към ВИК мрежата
 • Ден трети
  - монтаж на соларната помпената група и разширителния съд
  - монтаж на соларното управление
  - свързване на бойлера с помпената група
  - пълнене на соларната система, проверка за течове и промивка
  - пълнене на соларната система с пропилен гликол и обезвъздушаване
  - инструктиране на клиентите за работа със системата
  - попълване на документите за пускане в експлоатация

Целогодишна соларна система:

 • двуетажна къща
 • четиричленно семейство
 • водосъдържател (бойлер) 200 литрасоларни панели 7

Соларната система включва:

1. Соларен панел:
Плосък – 2 панелa x 2 кв. м. - произход България
2.Водосъдържател(бойлер)- с една серпентина- произход България

3. Помпена група (помпа): произход Германия

4. Управление: (модулиращо) произход България

5. Соларен обезвъздушител: произход Италия

6. Соларен, разширителен съд: произход Италия

7. Филтър: произход Италия

8. Кранове: произход Италия

9. Медни тръби: от бойлера до слънчевия панел - произход България

10. Пропилен гликол: (безвреден антифриз) – служи като топло-носеща течност - произход Германия

11.Резервно захранване: произход България

Цена: 3 900 лв. с ДДС   3 500 лв. с ДДС

Цената включва:

 • Оглед
 • Доставка
 • Монтаж
 • Гаранция

Забележка: Промоцията важи само за град Варна

payday loans